Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δικαστηριακή διερμηνεία, τεχνική, μέθοδος, δεοντολογία» έχει σχεδιαστεί για όσους έχουν ήδη γνώση της αγγλικής ή κάποιας άλλης ξένης γλώσσας και επιθυμούν να εργαστούν ως διερμηνείς στα δικαστήρια.


D301.1

Εισαγωγικό μάθημα


Τί είναι η διερμηνεία;

Πώς διαχωρίζεται η δικαστηριακή διερμηνεία;


D301.2


Διερμηνεία στο Ελληνικό Δημόσιο.

Διερμηνεία στο Δικαστήριο.

D301.3


Δικαιώματα πολιτών - προάσπισή τους.

Ρόλος Ενώσεων.


D301.4


Απαραίτητες Δεξιότητες επαγγελματία διερμηνέα. κατάρτιση, σύννομη συμπεριφορά.


D301.5


Αμοιβή διερμηνέων δικαστηριακής διερμηνείας. 

Διαδοχική ή ταυτόχρονη διερμηνεία στα δικαστήρια; Η περίπτωση της Ελλάδας.


D301.6Τεχνική λήψης σημειώσεων - διαδοχική διερμηνεία. 

D301.7


Πρακτική εξάσκηση - διαδοχική διερμηνεία. 

D301.8


Πρακτική εξάσκηση - διαδοχική διερμηνεία. 

D301.9


Πρακτική εξάσκηση - διαδοχική διερμηνεία. 

D301.10


Επαγγελματικός προσανατολισμός - ανακεφαλαίωση.Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους μελλοντικούς κοινοτικούς διερμηνείς στις βασικές απαιτήσεις της κοινοτικής διερμηνείας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κοινοτικός διερμηνέας στο πεδίο αλλά και το περιβάλλον στο οποίο θα κληθούν να δουλέψουν.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, αναμένεται ότι οι σπουδαστές θα έχουν βελτιώσει την ικανότητά τους να εκφράζονται δημοσίως, να κατανοούν τα θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας, να αναλύουν τις ανάγκες διερμηνείας του πελάτη, να προετοιμάζονται για το θέμα της διερμηνείας επιτυχώς, να γνωρίζουν τους απαιτούμενους όρους και συνθήκες εργασίας και να αναλαμβάνουν εργασίες διερμηνείας...διαβάστε περισσότερα