Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

  • Να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου TOLES - Advanced Level
  • Να μπορούν να κατανοούν κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα στα οποία χρησιμοποιείται προχωρημένο επίπεδο Αγγλικής Νομικής Ορολογίας
  • Να μπορούν να συντάσσουν κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα, χρησιμοποιώντας προχωρημένο επίπεδο Αγγλικής Νομικής Ορολογίας
  • Να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό προσόν στην αγορά εργασίας


Το πρόγραμμα TOLES 104 (Expert Level) απευθύνεται μόνο στους σπουδαστές της σχολής μας που έχουν ολοκληρώσει το TOLES 103 - Advanced Level και επιθυμούν επιπλέον στήριξη για την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις. Περιλαμβάνει περαιτέρω εξάσκηση (practice tests) και tips για τις εξετάσεις, με σκοπό την ακόμη μεγαλύτερη εξοικείωσή τους με την Αγγλική Νομική Ορολογία και, συνεπώς, την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής βαθμολογίας στις εξετάσεις.