Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

  • Να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου TOLES - Advanced Level
  • Να μπορούν να κατανοούν κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα στα οποία χρησιμοποιείται προχωρημένο επίπεδο Αγγλικής Νομικής Ορολογίας
  • Να μπορούν να συντάσσουν κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα, χρησιμοποιώντας προχωρημένο επίπεδο Αγγλικής Νομικής Ορολογίας
  • Να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό προσόν στην αγορά εργασίας

 

αλλά και να μπορούν να σταδιοδρομήσουν στον ιδιωτικό τομέα:

  • σε Δικηγορικά και Συμβολαιογραφικά Γραφεία,
  • σε μεγάλες Δικηγορικές και Συμβολαιογραφικές Εταιρείες με διεθνές πελατολόγιο