Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

  • Να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου TOLES - Higher Level
  • Να μπορούν να κατανοούν κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα στα οποία χρησιμοποιείται μέτριας δυσκολίας Αγγλική Νομική Ορολογία
  • Να μπορούν να συντάσσουν κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα, χρησιμοποιώντας μέτριας δυσκολίας Αγγλική Νομική Ορολογία
  • Να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό προσόν στην αγορά εργασίας