Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

  • Να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου TOLES - Foundation Level
  • Να μπορούν να κατανοούν κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα στα οποία χρησιμοποιείται βασική Αγγλική Νομική Ορολογία
  • Να μπορούν να συντάσσουν κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα, χρησιμοποιώντας βασική Αγγλική Νομική Ορολογία

Το πρόγραμμα TOLES 101 (Foundation Level) απευθύνεται σε φοιτητές Νομικής και μη νομικούς, οι οποίοι επιθυμούν να θέσουν τις σωστές βάσεις υψηλού επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης στην εκμάθηση της Αγγλικής Νομικής Ορολογίας, καθώς επίσης και σε έμπειρους νομικούς, οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την κατάρτισή τους σε επίπεδο εκμάθησης Αγγλικής Νομικής Ορολογίας, βελτιώνοντας ταυτοχρόνως τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα.