Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δικαστηριακή διερμηνεία, τεχνική, μέθοδος, δεοντολογία» έχει σχεδιαστεί για όσους έχουν ήδη γνώση της αγγλικής ή κάποιας άλλης ξένης γλώσσας και επιθυμούν να εργαστούν ως διερμηνείς στα δικαστήρια.


D301.1

Εισαγωγικό μάθημα


Τί είναι η διερμηνεία;

Πώς διαχωρίζεται η δικαστηριακή διερμηνεία;


D301.2


Διερμηνεία στο Ελληνικό Δημόσιο.

Διερμηνεία στο Δικαστήριο.

D301.3


Δικαιώματα πολιτών - προάσπισή τους.

Ρόλος Ενώσεων.


D301.4


Απαραίτητες Δεξιότητες επαγγελματία διερμηνέα. κατάρτιση, σύννομη συμπεριφορά.


D301.5


Αμοιβή διερμηνέων δικαστηριακής διερμηνείας. 

Διαδοχική ή ταυτόχρονη διερμηνεία στα δικαστήρια; Η περίπτωση της Ελλάδας.


D301.6Τεχνική λήψης σημειώσεων - διαδοχική διερμηνεία. 

D301.7


Πρακτική εξάσκηση - διαδοχική διερμηνεία. 

D301.8


Πρακτική εξάσκηση - διαδοχική διερμηνεία. 

D301.9


Πρακτική εξάσκηση - διαδοχική διερμηνεία. 

D301.10


Επαγγελματικός προσανατολισμός - ανακεφαλαίωση.