Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Business English» στοχεύει στη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα σε επαγγελματικό επίπεδο.