Σας διδάσκει: 

 • Να επεξεργάζεστε πολλά αρχεία ταυτόχρονα μέσω της δημιουργίας project 
 • Να χειρίζεστε τα Batch Tasks 
 • Να κατανοείτε τα στατιστικά στοιχεία και τις αναφορές ενός project 
 • Να χειρίζεστε τα Advanced χαρακτηριστικά του Editor 
 • Να κάνετε αυτόματα έλεγχο ποιότητας (QA) 
 • Την διαδικασία της επιμέλειας ενός αρχείου 
 • Επεξεργασία και συντήρηση μεταφραστικής μνήμης 
 • Τοπικοποίηση αρχείων XML 
 • Προσαρμογή των ρυθμίσεων του αυτόματου ελέγχου ποιότητας (QA) 
 • Προχωρημένες διαδικασίες επεξεργασίας και μετάφρασης διαφόρων τύπων αρχείων, όπως Word, PowerPoint, Excel και InDesign 
 • Εύρεση συνηθισμένων λαθών τοπικοποίησης, χρησιμοποιώντας την λειτουργία της ψευδομετάφρασης pseudo-translation

Διαβάστε περισσότερα