Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα δούμε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα γνωρίσουμε σε βάθος τον τρόπο σύνταξης, τη μορφή των κειμένων της και όλη τη σχετική ορολογία.

Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε και θα εξασκηθούμε σε όλα τα χρήσιμα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για τη μετάφραση των κειμένων της.

Επίσης, θα συζητήσουμε για τα πιο συνηθισμένα γραμματικά και συντακτικά λάθη, τα οποία έχουν καθιερωθεί στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, με σκοπό να τα διορθώσουμε και να αποδίδουμε τα κείμενα που συντάσσουμε σε σωστά ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα