Με το τέλος του προγράμματος θα έχετε τη δυνατότητα να:

  • Διαχειρίζεστε τα μεταφραστικά σας έργα.
  • Μεταφράζετε τόσο μεμονωμένα αρχεία όσο και project πολλών αρχείων σε παραπάνω από μία γλώσσες.
  • Μεταφράζετε εύκολα και άνετα πολλά είδη αρχείων όπως .html, .ppt, xls, xml, .pdf κ.ά.
  • Αυξήσετε την ταχύτητα και να βελτιώσετε την ποιότητα της μετάφρασης, διατηρώντας παράλληλα την συνοχή της ορολογίας και του ύφους. Επιπλέον, τα μεταφρασμένα αρχεία τους θα έχουν την ίδια μορφοποίηση με το αρχικό.
  • Δημιουργείτε και διαχειρίζεστε τις δικές σας μεταφραστικές μνήμες.
  • Δημιουργείτε και διαχειρίζεστε σύνθετες βάσεις ορολογίας.

Διαβάστε περισσότερα