Το πρόγραμμα Editing & Proofreading Expert απευθύνεται σε επιμελητές κειμένων, οι οποίοι είναι έμπειροι μεταφραστές ή/και ειδικοί στο θεματικό πεδίο του αντικειμένου του μεταφράσματος ή του μονόγλωσσου κειμένου και πραγματοποιούν μια σειρά ελέγχων στο μετάφρασμα ή το κείμενο. Οι επιμελητές συμμετέχουν στον κύκλο του έργου μετά τον μεταφραστή.

Η παρούσα εκπαίδευση δίνει δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης της τεχνικής ικανότητας φυσικών προσώπων στη διόρθωση και επιμέλεια κειμένων από την TÜV HELLAS.

Διαβάστε περισσότερα