Επεξήγηση και εκμάθηση επιχειρηματικών όρων και εκφράσεων από τα Κινέζικα στα Ελληνικά, εξοικείωση με την χρήση τους σε εργασιακό περιβάλλον, εκμάθηση και εμβάθυνση σε γραμματικές και γλωσσικές δομές.