Το μάθημα πιστοποίησης εξηγεί τη σημασία της μετεπιμέλειας και τον αντίκτυπο που έχει η τεχνολογία στο ρόλο των μεταφραστών. Η μηχανική μετάφραση τοποθετείται στο πολύ ευρύτερο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης και της αυξημένης αυτοματοποίησης στην καθημερινή μας ζωή. Παρουσιάζεται μια σύντομη ιστορία της ΜΤ, τόσο γενική όσο και ειδική για το Trados. Σε συνέχεια της ιστορικής επισκόπησης, η ΜΤ και η μετεπιμέλεια παρουσιάζονται ως μέρος της ολοκληρωμένης διαδικασίας τοπικοποίησης. Εξετάζουμε τον αντίκτυπο που έχουν οι εξελίξεις της ΜΤ στον κλάδο της τοπικοποίησης, όπου επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μεταφράζουν περισσότερο περιεχόμενο και να μειώνουν τους χρόνους διεκπεραίωσης των μεταφράσεων. Κατά την εφαρμογή της ΜΤ, είναι σημαντικό να εξετάσουμε τόσο τις προσδοκίες των μεταφραστικών εταιρειών όσο και τις ανάγκες των μεταφραστών. Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσουμε μετεπιμέλεια αποτελεί κατάλληλη επιλογή σε ένα έργο μετάφρασης.