Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους μελλοντικούς κοινοτικούς διερμηνείς στις βασικές απαιτήσεις της κοινοτικής διερμηνείας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κοινοτικός διερμηνέας στο πεδίο αλλά και το περιβάλλον στο οποίο θα κληθούν να δουλέψουν.