Σε αυτή την ενότητα κοινοποιείται όλο το υλικό για την Πρακτική Άσκηση. Δημοσιεύονται τα projects που καλείστε να μεταφράσετε και οι προθεσμίες παράδοσής τους.


Πρωτοποριακό πρόγραμμα ειδίκευσης στην επαγγελματική μετάφραση με παρακολούθηση με φυσική παρουσία ή live online από τον χώρο σας!

Θα αποκτήσετε αληθινές εμπειρίες μετάφρασης καθώς το πρόγραμμα συνδυάζει την διδασκαλία και την γνώση με την πρακτική εφαρμογή και σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσετε την μετάφραση σε πραγματικές συνθήκες αγοράς και τον τρόπο εργασίας μιας μεταφραστικής εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα:

 • γνωρίζετε πλέον όλα τα εργαλεία που διαθέτει η σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα της μετάφρασης
 • είστε σε θέση να συνεργάζεστε με όλη την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και να επικοινωνείτε άνετα για να διευρύνετε το πελατολόγιό σας απεριόριστα
 • μπορείτε να εργαστείτε αποτελεσματικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή εσωτερικοί μεταφραστές – επιμελητές

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα δούμε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα γνωρίσουμε σε βάθος τον τρόπο σύνταξης, τη μορφή των κειμένων της και όλη τη σχετική ορολογία.

Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε και θα εξασκηθούμε σε όλα τα χρήσιμα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για τη μετάφραση των κειμένων της.

Επίσης, θα συζητήσουμε για τα πιο συνηθισμένα γραμματικά και συντακτικά λάθη, τα οποία έχουν καθιερωθεί στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, με σκοπό να τα διορθώσουμε και να αποδίδουμε τα κείμενα που συντάσσουμε σε σωστά ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης και εντατική εκπαίδευση στη Μεταφραστική Μνήμη Trados Studio

Διαρκεί 1 μήνα και ξεκινά κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο


ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ στους μεταφραστές που επιθυμούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να βελτιώσουν την ποιότητα της εργασίας τους, στοιχεία που είναι πολύτιμα και απαραίτητα γιατί προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην σημερινή απαιτητική αγορά. Παρέχει τη δυνατότητα να:

 • Διαχειρίζεστε τα μεταφραστικά σας έργα.
 • Μεταφράζετε τόσο μεμονωμένα αρχεία όσο και project πολλών αρχείων σε παραπάνω από μία γλώσσες.
 • Μεταφράζετε εύκολα και άνετα πολλά είδη αρχείων όπως .html, .ppt, xls, xml, .pdf κ.ά.
 • Αυξήσετε την ταχύτητα και να βελτιώσετε την ποιότητα της μετάφρασης, διατηρώντας παράλληλα την συνοχή της ορολογίας και του ύφους. Επιπλέον, τα μεταφρασμένα αρχεία τους θα έχουν την ίδια μορφοποίηση με το αρχικό.
 • Δημιουργείτε και διαχειρίζεστε τις δικές σας μεταφραστικές μνήμες.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι σπουδαστές θα γνωρίζουν τη σύγχρονη τεχνολογία και θα μπορούν με άνεση να εργαστούν ως: 

 • ελεύθεροι επαγγελματίες ή εσωτερικοί μεταφραστές
Διαβάστε περισσότερα

Διαρκεί 2 εβδομάδες και ξεκινά κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο

Με το τέλος του προγράμματος θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Διαχειρίζεστε τα μεταφραστικά σας έργα.
 • Μεταφράζετε τόσο μεμονωμένα αρχεία όσο και project πολλών αρχείων σε παραπάνω από μία γλώσσες.
 • Μεταφράζετε εύκολα και άνετα πολλά είδη αρχείων όπως .html, .ppt, xls, xml, .pdf κ.ά.
 • Αυξήσετε την ταχύτητα και να βελτιώσετε την ποιότητα της μετάφρασης, διατηρώντας παράλληλα την συνοχή της ορολογίας και του ύφους. Επιπλέον, τα μεταφρασμένα αρχεία τους θα έχουν την ίδια μορφοποίηση με το αρχικό.
 • Δημιουργείτε και διαχειρίζεστε τις δικές σας μεταφραστικές μνήμες.
 • Δημιουργείτε και διαχειρίζεστε σύνθετες βάσεις ορολογίας.

Διαβάστε περισσότερα


Διαρκεί 2 εβδομάδες, ξεκινά κάθε Μάϊο και Δεκέμβριο και αποτελεί συνέχεια του Starter (Β036)

Σας διδάσκει: 

 • Να επεξεργάζεστε πολλά αρχεία ταυτόχρονα μέσω της δημιουργίας project 
 • Να χειρίζεστε τα Batch Tasks 
 • Να κατανοείτε τα στατιστικά στοιχεία και τις αναφορές ενός project 
 • Να χειρίζεστε τα Advanced χαρακτηριστικά του Editor 
 • Να κάνετε αυτόματα έλεγχο ποιότητας (QA) 
 • Την διαδικασία της επιμέλειας ενός αρχείου 
 • Επεξεργασία και συντήρηση μεταφραστικής μνήμης 
 • Τοπικοποίηση αρχείων XML 
 • Προσαρμογή των ρυθμίσεων του αυτόματου ελέγχου ποιότητας (QA) 
 • Προχωρημένες διαδικασίες επεξεργασίας και μετάφρασης διαφόρων τύπων αρχείων, όπως Word, PowerPoint, Excel και InDesign 
 • Εύρεση συνηθισμένων λαθών τοπικοποίησης, χρησιμοποιώντας την λειτουργία της ψευδομετάφρασης pseudo-translation

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Editing & Proofreading Expert απευθύνεται σε επιμελητές κειμένων, οι οποίοι είναι έμπειροι μεταφραστές ή/και ειδικοί στο θεματικό πεδίο του αντικειμένου του μεταφράσματος ή του μονόγλωσσου κειμένου και πραγματοποιούν μια σειρά ελέγχων στο μετάφρασμα ή το κείμενο. Οι επιμελητές συμμετέχουν στον κύκλο του έργου μετά τον μεταφραστή.

Η παρούσα εκπαίδευση δίνει δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης της τεχνικής ικανότητας φυσικών προσώπων στη διόρθωση και επιμέλεια κειμένων από την TÜV HELLAS.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επαγγελματίας χρειάζεται στήριξη και συμβουλές στα πρώτα του βήματα.

Κάντε το ξεκίνημά σας εύκολο και μπείτε δυναμικά στον χώρο των επαγγελματιών μεταφραστών!

Στην αρχή του μαθήματος θα μιλήσουμε για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ελεύθερου επαγγελματία. Θα παρουσιάσουμε ολόκληρη την διαδικασία έναρξης επαγγέλματος (λογιστής, εφορία, οαεε κ.λπ.) και θα σας δώσουμε χρήσιμες συμβουλές.

Στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για το πώς μπορείτε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του πελάτη σας και πώς συντάσσεται σωστά το βιογραφικό σημείωμα του μεταφραστή.

Διαβάστε περισσότερα