Εξειδίκευση στην Ιατρική Μετάφραση και την ιατροφαρμακευτική ορολογία