Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Business English» έχει σχεδιαστεί για όσους έχουν ήδη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αλλά χρειάζονται μεγαλύτερη άνεση και εξοικείωση σε συγκεκριμένους τομείς ώστε να είναι αποτελεσματικοί στην εργασία τους και απευθύνεται.

·         Σε ιδιώτες και υπαλλήλους επιχειρήσεων που επιθυμούν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να διεκδικήσουν μια καλή θέση στην αγορά εργασίας

·         Σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιμορφώσουν τα στελέχη τους προκειμένου να εξαλείψουν δυσλειτουργίες και να αυξήσουν την παραγωγικότητα


 Αντικείμενα:

•          Συστήνομαι και συστήνω τρίτους     

•          Business small talk

•          On the phone         

•          Writing business emails     

•          Writing business letters        

•           In a meeting – Conference call

•          Giving presentations and speeches

•          Report Writing

•          Negotiations  

•          In an interview 

•          CV and Cover Letter Writing

·         Πρακτική Εξάσκηση – Εργαστήρια