Βίντεο παρουσίασης προγράμματος εδώ

Γνώσεις, τεχνικές και δεξιότητες που παρέχονται:

 • Παρουσίαση του ελληνικού και των ξένων νομικών συστημάτων
 • Πηγές και μέθοδοι αναζήτησης και τεκμηρίωσης ορολογίας
 • Ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και αποφυγή λαθών
 • Ορολογία ξένων νομικών κείμενων:
  • Ευρωπαϊκό και Διεθνές δίκαιο
  • Εμπορικό (κυρίως Εταιρικό) δίκαιο
  • Αστικό δίκαιο
 • Υφολογία νομικών κειμένων
 • Ορολογία ξένων οικονομικών κειμένων
 • WORKSHOP:
 1. Ευθεία μετάφραση (Ξένη γλώσσα προς Ελληνικά)
 2. Αντίστροφη μετάφραση (Ελληνικά προς Ξένη γλώσσα)
 • Έλεγχος ποιότητας της μετάφρασης και επαγγελματικός προσανατολισμός στη μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

 • Να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου TOLES - Foundation Level
 • Να μπορούν να κατανοούν κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα στα οποία χρησιμοποιείται βασική Αγγλική Νομική Ορολογία
 • Να μπορούν να συντάσσουν κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα, χρησιμοποιώντας βασική Αγγλική Νομική Ορολογία
 • Να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό προσόν στην αγορά εργασίας

Το πρόγραμμα TOLES 101 (Foundation Level) απευθύνεται σε φοιτητές Νομικής και μη νομικούς, οι οποίοι επιθυμούν να θέσουν τις σωστές βάσεις υψηλού επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης στην εκμάθηση της Αγγλικής Νομικής Ορολογίας, καθώς επίσης και σε έμπειρους νομικούς, οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την κατάρτισή τους σε επίπεδο εκμάθησης Αγγλικής Νομικής Ορολογίας, βελτιώνοντας ταυτοχρόνως τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους στην Αγγλική Γλώσσα.


Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

 • Να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου TOLES - Higher Level
 • Να μπορούν να κατανοούν κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα στα οποία χρησιμοποιείται μέτριας δυσκολίας Αγγλική Νομική Ορολογία
 • Να μπορούν να συντάσσουν κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα, χρησιμοποιώντας μέτριας δυσκολίας Αγγλική Νομική Ορολογία
 • Να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό προσόν στην αγορά εργασίας

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

 • Να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου TOLES - Advanced Level
 • Να μπορούν να κατανοούν κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα στα οποία χρησιμοποιείται προχωρημένο επίπεδο Αγγλικής Νομικής Ορολογίας
 • Να μπορούν να συντάσσουν κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα, χρησιμοποιώντας προχωρημένο επίπεδο Αγγλικής Νομικής Ορολογίας
 • Να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό προσόν στην αγορά εργασίας

 

αλλά και να μπορούν να σταδιοδρομήσουν στον ιδιωτικό τομέα:

 • σε Δικηγορικά και Συμβολαιογραφικά Γραφεία,
 • σε μεγάλες Δικηγορικές και Συμβολαιογραφικές Εταιρείες με διεθνές πελατολόγιο

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

 • Να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου TOLES - Advanced Level
 • Να μπορούν να κατανοούν κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα στα οποία χρησιμοποιείται προχωρημένο επίπεδο Αγγλικής Νομικής Ορολογίας
 • Να μπορούν να συντάσσουν κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα, χρησιμοποιώντας προχωρημένο επίπεδο Αγγλικής Νομικής Ορολογίας
 • Να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό προσόν στην αγορά εργασίας


Το πρόγραμμα TOLES 104 (Expert Level) απευθύνεται μόνο στους σπουδαστές της σχολής μας που έχουν ολοκληρώσει το TOLES 103 - Advanced Level και επιθυμούν επιπλέον στήριξη για την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις. Περιλαμβάνει περαιτέρω εξάσκηση (practice tests) και tips για τις εξετάσεις, με σκοπό την ακόμη μεγαλύτερη εξοικείωσή τους με την Αγγλική Νομική Ορολογία και, συνεπώς, την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής βαθμολογίας στις εξετάσεις.