Γνωρίζουμε όλοι ότι η μετάφραση μόνο δεν αρκεί!

Πάντοτε χρειάζεται το δεύτερο, έμπειρο και εξειδικευμένο μάτι του διορθωτή-επιμελητή, που θα ανακαλύψει ατέλειες στο ύφος και την ορολογία και θα κάνει τις απαιτούμενες διορθώσεις, ώστε να έχουμε το επιθυμητό ποιοτικό αποτέλεσμα.

Για τον λόγο αυτό όλες οι μεταφραστικές εταιρείες αναζητούν επιμελητές μεταφράσεων, που θα έχουν όχι μόνο ειδικές γνώσεις επί του θέματος της μετάφρασης (ιατρικό, τεχνικό, νομικό, οικονομικό κ.λπ.), αλλά και τις απαιτούμενες τεχνικές και δεξιότητες διόρθωσης και επιμέλειας, οι οποίες αποκτώνται μόνο με την κατάλληλη επιμόρφωση.

Στο πρόγραμμά μας θα διδαχθείτε όλα τα στάδια, τις τεχνικές και τα μυστικά της διόρθωσης και της επιμέλειας ενός μεταφρασμένου κειμένου καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο επαγγελματίας επιμελητής.

Έτσι θα αυξήσετε τα επαγγελματικά σας προσόντα και θα βελτιώσετε σημαντικά τις προοπτικές απασχόλησης.

Διαβάστε περισσότερα